Fanlar

Radyal Fanlar (Hücreli Aspiratörler)

Radyal Fanlar (Hücreli Aspiratörler)

CJBD

Isı ve ses izolasyonlu tek cidarlı galvaniz sacdan mamül hücre içinde, öne eğik sık kanatlı, direkt akuple radyal fanlar.

CJBX

Isı ve ses izolasyonlu tek cidarlı galvaniz sacdan mamül hücre içinde, öne eğik sık kanatlı, kayış-kasnak sürücülü radyal fanlar.